PIAAC - Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent

Welkom op de Vlaamse PIAAC website

Hier vindt U informatie over het PIAAC-onderzoek in Vlaanderen.

Wat is PIAAC?

Microscoop

PIAAC staat voor Programme for the International Assessment of Adult Competencies en is een grootschalig internationaal onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen. Net zoals in 32 andere landen onderzoekt PIAAC in Vlaanderen de taalkundige, numerieke en probleemoplossingsvaardigheden van volwassenen. Deze vaardigheden zijn essentieel voor een volwaardige deelname aan de huidige kennismaatschappij en arbeidsmarkt.

Meer informatie

PIAAC in Vlaanderen

PIAAC wordt gesponsord door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en is een samenwerking tussen de regeringen van de deelnemende landen en een internationaal consortium van organisaties. Het PIAAC-onderzoek wordt gefinancierd en aangestuurd door het departement Onderwijs en Vorming en het departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent in samenwerking met het onderzoeksbureau Profacts. PIAAC is een cyclisch onderzoek, dat om de tien jaar wordt herhaald. Cyclus 1 vond plaats tussen 2008 en 2013. Cyclus 2, de huidige cyclus loopt van 2018 tot 2023.

Meer informatie over de huidige PIAAC-cyclus