Wat is PIAAC?

PIAAC staat voor Programme for the International Assessment of Adult Competencies. Het is een grootschalig internationaal onderzoek dat om de tien jaar wordt uitgevoerd. PIAAC brengt in kaart hoe volwassenen zowel thuis als op het werk omgaan met alledaagse informatie. Met de resultaten van het onderzoek wil Vlaanderen een zinvol onderwijs- en arbeidsmarktbeleid uittekenen. 

Het PIAAC-onderzoek

PIAAC levert uitgebreide en bruikbare informatie over basisvaardigheden van volwassenen tussen 16 en 65 jaar. De basisvaardigheden die bestudeerd worden zijn geletterdheid, gecijferdheid en adaptief probleemoplossen. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in tal van belangrijke factoren zoals opleiding, werksituatie en het gebruik van vaardigheden op het werk of in de vrije tijd.

  Geletterdheid: geschreven informatie lezen, begrijpen en doelgericht gebruiken om meer kennis te ontwikkelen

  Gecijferdheid: wiskundige informatie en ideeën toepassen en interpreteren

  Adaptieve probleemoplossing: hedendaagse technologieën gebruiken bij het oplossen van problemen

  PIAAC is een cyclisch onderzoek dat om de tien jaar wordt herhaald.

  • Vlaanderen nam deel aan PIAAC cyclus 1 tussen 2008 en 2013. De resultaten van deze cyclus kunnen hier geraadpleegd worden.
  • Vlaanderen neemt deel aan PIAAC cyclus 2 tussen 2018-2024. De resultaten van deze cyclus zullen hier eind 2024/begin 2025 gepubliceerd worden.

   PIAAC cyclus 2

   Cyclus 2 (ronde 1) vindt plaats van 2018-2024. In totaal nemen 32 verschillende landen deel. In elk land wordt een representatieve steekproef bevraagd van volwassenen tussen 16 en 65 jaar oud. In Vlaanderen wordt de steekproef getrokken aan de hand van het rijksregister.

   In 2021 vond het vooronderzoek van cyclus 2 plaats. In dit vooronderzoek werden in ieder land ongeveer 1500 volwassenen bevraagd. Het vooronderzoek heeft enkel als doel om de materialen en de procedures van het onderzoek te testen. De resultaten van deze bevraging worden dus niet publiek beschikbaar gesteld.

   In september 2022 – juni 2023 vond de dataverzameling van hoofdonderzoek plaats. Hiervoor benaderden interviewers van Profacts 11498 geselecteerde volwassenen van 16-65 jaar aan de hand van face-to-face-onderzoek. Hiervan namen 3441 volwassenen deel aan het volledige onderzoek. Het zijn de resultaten van die bevraging die zullen gerapporteerd worden. De privacyverklaring kan hier geraadpleegd worden. De rapporten met de PIAAC-resultaten en de publiek toegankelijke database zullen pas eind 2024/begin 2025 beschikbaar zijn. 

   Tijdslijn cyclus 2

   • 2018-2019: Opstart project, ontwikkelen instrumenten en voorbereiden vooronderzoek
   • 2020: Het onderzoek ligt stil door de COVID-19-pandemie
   • 2021: Vooronderzoek (april-augustus) en voorbereiden hoofdonderzoek
   • 2022-2023: Hoofdonderzoek (september 2022-juni 2023)
   • 2023: Data-analyses en opmaak rapporten
   • 2024: (eind 2024) Publicatie van de data en rapporten

   Resultaten

   Cyclus 2

   Vlaanderen 

     • De eerste resultaten worden eind 2024/ begin 2025 verwacht en zullen hier beschikbaar zijn

   Internationaal

   Partners

   PIAAC wordt internationaal gecoördineerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In Vlaanderen wordt het PIAAC-onderzoek gefinancierd en aangestuurd door het departement Onderwijs en Vorming en het departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. De dataverzameling werd uitgevoerd in samenwerking met het onderzoeksbureau Profacts.

   De Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent voert PIAAC in Vlaanderen uit. Dit gebeurt onder het promotorschap van Prof. Dr. Bram De Wever (hoofdpromotor), Prof. Dr. Hilde Van Keer, Prof. Dr. Martin Valcke en Prof. Dr. Jan De Neve. Dr. Lisa Dewulf is National Project Manager, Dr. Lisse Van Nieuwenhove en Dr. Fien De Smedt zijn Assistant National Project Manager.

   Contact

   Bij vragen kan U ons bereiken via piaac@ugent.be.