U kan het gratis PIAAC-telefoonnummer bellen 0800-25041 (bereikbaar van 9u - 17u) piaac@ugent.be

Wat is PIAAC?

PIAAC staat voor Programme for the International Assessment of Adult Competencies. Het is een grootschalig internationaal onderzoek dat om de tien jaar wordt uitgevoerd. PIAAC brengt in kaart hoe volwassenen zowel thuis als op het werk omgaan met alledaagse informatie. Met de resultaten van het onderzoek wil Vlaanderen samen met 32 andere landen een zinvol onderwijs- en arbeidsmarktbeleid uittekenen. 

Wat onderzoekt PIAAC?

Om te kunnen deelnemen aan onze samenleving, moeten we over een aantal vaardigheden beschikken. Denk maar aan de omgang met teksten, cijfers en informatiebronnen. Beleidsmakers moeten dan ook nagaan in welke mate volwassenen in Vlaanderen over deze vaardigheden beschikken. Zo kunnen ze een zinvol onderwijs- en arbeidsmarktbeleid uittekenen. Uitgebreid onderzoek zoals PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) is dus absoluut noodzakelijk. Via PIAAC brengen we niet alleen de onderwijs- en werkervaring van volwassen in Vlaanderen in kaart, we verzamelen ook informatie over de volgende vaardigheden:

Geletterdheid: geschreven informatie lezen, begrijpen en doelgericht gebruiken om meer kennis te ontwikkelen

Gecijferdheid: wiskundige informatie en ideeën toepassen en interpreteren

Adaptieve probleemoplossing: hedendaagse technologieën gebruiken bij het oplossen van problemen

Hoe verloopt het onderzoek?

Deelnemers worden willekeurig geselecteerd en ontvangen een uitnodiging en een brochure waarin meer uitleg staat over PIAAC en het verloop van het onderzoek.

Bent u geselecteerd? Dan zal een interviewer van Profacts binnenkort bij u thuis langskomen en zich identificeren met een identificatiebadge van Profacts. De interviewer zal u vragen of u wilt deelnemen aan het interview.

Als u daarmee instemt, dan zal de interviewer samen met u een geschikt moment voor het interview vastleggen. De interviews kunnen zowel overdag als ’s avonds en zowel tijdens de week als in het weekend ingepland worden. Samen met de interviewer kiest u een geschikte locatie voor het interview. Dat kan zowel bij u thuis als op een andere locatie zijn.

Het PIAAC-interview bestaat uit twee delen: 
  • De interviewer stelt u vragen over  uw onderwijs- en werkervaring en registreert de antwoorden op een tablet.
  • U maakt zelf een reeks oefeningen op de tablet. De oefeningen zijn vergelijkbaar met activiteiten die u in het dagelijks leven doet: denk maar aan het lezen van een advertentie of bijsluiter, en de weg vinden op een plattegrond.
Tijdens het interview beantwoordt u dus niet alleen vragen, maar bent u ook actief bezig met een aantal leuke opdrachten. Het interview duurt maximaal twee uur. In ruil voor uw tijd ontvangt u vijfentwintig euro. Dat bedrag wordt uiterlijk acht weken na afloop van het interview op uw rekening gestort. De interviewer zal hiervoor dan ook uw rekeningnummer vragen.

Elk interview wordt afgenomen volgens de coronamaatregelen die op dat ogenblik gelden. De interviewer zal indien nodig een mondmasker dragen en zal voldoende afstand bewaren. Het materiaal dat gebruikt wordt tijdens het interview wordt voor én na gebruik ontsmet. De interviewer ontsmet regelmatig zijn handen. Het interview kan doorgaan in een ruime kamer met voldoende ventilatie of in de buitenlucht. We houden rekening met uw voorkeur.

Veelgestelde vragen

Waarom en hoe ben ik geselecteerd?

We kunnen onmogelijk elke volwassene in Vlaanderen interviewen. Daarom werd u willekeurig geselecteerd om deel te nemen aan PIAAC. Uw gegevens werden via machtiging aan ons bezorgd door het Rijksregister.

Met uw vrijwillige deelname vertegenwoordigt u duizenden andere volwassen Vlamingen. U helpt ons zo meer inzicht te krijgen in de onderwijs- en werkervaring van volwassenen in Vlaanderen. Voor beleidsmakers is dit zeer waardevolle informatie om beslissingen in de toekomst op te baseren.

Hoe wordt mijn privacy gegarandeerd?

Op basis van uw geïnformeerde toestemming behandelen en bewaren we alle aangeleverde persoonsgegevens na het interview vertrouwelijk. De Universiteit Gent verwerkt uw informatie zorgvuldig en in overeenstemming met de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

De interviewers hebben een gepaste opleiding genoten en zijn contractueel gebonden aan de privacywetgeving. Verder ondertekenden ze een verklaring waarin ze aangeven dat ze alle informatie die ze tijdens het interview verkrijgen, strikt vertrouwelijk zullen behandelen.

Wilt u graag meer informatie? Dan kan u de volledige privacyverklaring hier downloaden.

Hoe verloopt het interview en wat moet ik doen?
Eerst ontvangt u een uitnodiging en brochure met meer uitleg over PIAAC en het verloop van het onderzoek. Vervolgens zal een interviewer van Profacts persoonlijk bij u langskomen en zich identificeren met een identificatiebadge. De interviewer zal u vragen of u wilt deelnemen aan het onderzoek. Als u daarmee instemt, dan zal de interviewer samen met u een geschikt moment voor het interview vastleggen. De interviews kunnen zowel overdag als ’s avonds en zowel tijdens de week als in het weekend ingepland worden. Samen met de interviewer kiest u een geschikte locatie voor het interview. Dat kan zowel bij u thuis als op een andere locatie zijn. 
De interviewer komt op het overeengekomen moment bij u langs om het interview af te nemen. Het PIAAC-interview bestaat uit twee delen. 
  1. De interviewer stelt u vragen over  uw onderwijs- en werkervaring en registreert de antwoorden op een tablet. 
  2. Daarna maakt u zelf een reeks oefeningen op de tablet. De oefeningen zijn vergelijkbaar met activiteiten die u in het dagelijks leven doet: denk maar aan het lezen van een advertentie of bijsluiter, en de weg vinden op een plattegrond. 
Tijdens het interview beantwoordt u dus niet alleen vragen, maar bent u ook actief bezig met een aantal leuke opdrachten. 
Het interview zal ongeveer twee uur duren. In ruil voor uw deelname ontvangt u vijfentwintig euro. Dat bedrag wordt uiterlijk acht weken na afloop van het interview op uw rekening gestort worden. De interviewer zal hiervoor dan ook uw rekeningnummer vragen.
Ik heb geen diploma’s en ben momenteel werkloos. Heeft mijn deelname wel zin?

Uw deelname heeft zeker zin! Het is heel belangrijk dat alle volwassenen in Vlaanderen vertegenwoordigd zijn in dit onderzoek. We hebben mensen nodig van alle leeftijden, zonder en met opleiding, mensen die werken, werkloos of gepensioneerd zijn. U vertegenwoordigt een groot deel van de volwassen Vlaamse bevolking, waardoor uw deelname enorm belangrijk is. Als u tijdens het interview bepaalde vragen niet kan of wil beantwoorden, dan vormt dat geen enkel probleem.

Kan ik weigeren om deel te nemen?

Uw deelname is volledig vrijwillig. U kunt dus zeker weigeren, maar weet dat we u helaas niet kunnen vervangen door iemand anders. Door deel te nemen, helpt u ons aan waardevolle informatie over de onderwijs- en werkervaring van volwassenen in Vlaanderen. Beleidsmakers baseren zich onder meer op deze resultaten om beslissingen te nemen over de toekomst van Vlaanderen.

Hoe lang duurt een interview?

Tijdens het interview beantwoordt u enkele vragen en bent u actief bezig met een aantal leuke opdrachten. Het interview en de opdrachten nemen maximaal twee uur in beslag.

Welke maatregelen tegen COVID-19 worden er genomen?

Het interview zal verlopen volgens alle geldende coronamaatregelen die op dat ogenblik van kracht zijn. De interviewer zal indien nodig een mondmasker dragen en zal voldoende afstand bewaren. Het materiaal dat gebruikt wordt tijdens het interview wordt voor én na gebruik ontsmet. De interviewer ontsmet regelmatig zijn handen. Het interview kan plaatsvinden in een ruime kamer met voldoende ventilatie of in de buitenlucht. We houden rekening met uw voorkeur.

Krijg ik een vergoeding?

Ja, u ontvangt een vergoeding. In ruil voor uw deelname ontvangt u een bedrag van vijfentwintig euro, dat uiterlijk acht weken na afloop van het interview op uw rekening wordt gestort. Daarvoor zal de interviewer uw rekeningnummer vragen.

Is dit onderzoek echt?

Ja, het PIAAC onderzoek is een grootschalig internationaal onderzoek dat om de tien jaar wordt uitgevoerd. Wanneer u een brief en infobrochure over het PIAAC-onderzoek heeft ontvangen, is het normaal dat er een interviewer bij u langskomt. De interviewer zal u vragen om deel te nemen aan het onderzoek. Bij deelname ontvangt u inderdaad vijfentwintig euro, waarmee we u bedanken voor uw waardevolle medewerking. Als u bijkomende vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met het gratis nummer 0800-25041 of via piaac@ugent.be.

Ik nam deel aan het interview, maar ontving mijn vijfentwintig euro niet.

Het kan tot acht weken duren vooraleer u uw vijfentwintig euro ontvangt. Heeft u na acht weken nog steeds niets ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het gratis nummer 0800-25041 of via piaac@ugent.be. Dan bekijken we zo snel mogelijk wat er verkeerd is gelopen.

De interviewer kwam bij mij langs aan de deur, maar ik was niet thuis.

Wanneer u afwezig was op het moment dat de interviewer langs kwam, zal de interviewer op een later moment nogmaals aanbellen.

Waarom komt de interviewer langs aan mijn deur en contacteert de interviewer mij niet via telefoon of mail?

De interviewer beschikt niet over uw telefoonnummer of mailadres. Het is dus enkel mogelijk om contact te maken door bij u thuis langs te komen.

Kan ik de resultaten van de eerste cyclus van PIAAC inkijken?

De Vlaamse resultaten van de eerste cyclus van PIAAC (2008-2013) kan je hier downloaden.

Je kan het volledige Vlaamse rapport van het PIAAC-onderzoek cyclus 1 downloaden of je kan ook de samenvatting van de Vlaamse PIAAC-resultaten downloaden.

Het internationale rapport van PIAAC cyclus 1 kan teruggevonden worden op de PIAAC-website van de OESO.

Partners

PIAAC wordt internationaal gecoördineerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In Vlaanderen wordt het PIAAC-onderzoek gefinancierd en aangestuurd door het departement Onderwijs en Vorming en het departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent in samenwerking met het onderzoeksbureau Profacts.

De Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent voert PIAAC in Vlaanderen uit. Dit gebeurt onder het promotorschap van Prof. Dr. Bram De Wever (hoofdpromotor), Prof. Dr. Hilde Van Keer, Prof. Dr. Martin Valcke en Prof. Dr. Jan De Neve. Dr. Lisa Dewulf is National Project Manager, Lisse Van Nieuwenhove is de Assistant National Project Manager en Dr. Fien De Smedt is National Data Manager.

Het nationale projectteam aan de Universiteit Gent werkt voor de praktische uitvoering van de bevraging samen met het onderzoeksbureau Profacts. 

Contact

U kan het gratis PIAAC-telefoonnummer bellen 0800-25041 (bereikbaar van 9u – 17u)
of een e-mail sturen naar piaac@ugent.be.